Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể chat với chúng tôi ở góc phải màn hình nếu cần hỗ trợ.
Cảm ơn bạn đã đặt hàng.

1. Nếu bạn là Khách hàng cá nhân

Bước 1: Bạn kiểm tra tổng số tiền trên web khi đặt hàng.
Bước 2: Bạn gửi thanh toán về tài khoản sau:

  • Tài khoản Momo ().
  • Nội dung thanh toán:  “Họ và tên – email – số điện thoại”.

2. Nếu bạn là Khách hàng doanh nghiệp

Bước 1: Xác nhận đơn hàng.
Bước 2: Xuất hóa đơn GTGT nháp và chính thức.
Bước 3: Khách hàng thanh toán theo hóa đơn GTGT chính thức.
Bước 4: Giao hàng và hoàn tất đơn hàng trong vòng 1-3 ngày.