Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể chat với chúng tôi ở góc phải màn hình nếu cần hỗ trợ.
Cảm ơn bạn đã đặt hàng.

1. Nếu bạn là Khách hàng cá nhân

Bước 1: Bạn kiểm tra tổng số tiền trên web khi đặt hàng.
Bước 2: Chúng tôi sẽ gửi thông tin thanh toán cho bạn và xác nhận địa chỉ nhận hàng.
Bước 3: Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 1-3 ngày.

2. Nếu bạn là Khách hàng doanh nghiệp

Bước 1: Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng.
Bước 2: Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT nháp và chính thức.
Bước 3: Khách hàng thanh toán theo hóa đơn GTGT chính thức.
Bước 4: Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 1-3 ngày.